Adaptační program

 •  Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je možnost postupné adaptace nově přijatých dětí na prostředí mateřské školy.
 • Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte i celé rodiny.
 • Záleží na rodičích, zda využijí některé z možností našeho adaptačního programu, neboť oni nejlépe znají své dítě

Kroky k minimalizaci adaptačních problémů ze strany MŠ:

 • rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem a před zahájením docházky a to od 1.4. 2022 každý pátek od 10:00 do 11:00 hod.
 • děti se tak postupně seznamují  s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem
 •  potřebné informace mohou rodiče získat na webových stránkách MŠ
 • všechny pracovnice MŠ (pedagogové i provozní personál) mají k dětem, zvláště k nově přijatým, empatický, klidný a trpělivý přístup
 • paní učitelky přihlíží vždy k individuálním potřebám každého dítěte a svým profesionálním přístupem jsou připraveny Vám pomoci, podat potřebné informace, případně Vám poradit, co by pro vaše dítě bylo v rámci snadné adaptace nejvhodnější
 • v rámci adaptačního programu budou mít rodiče s dětmi možnost si prohlédnout prostředí MŠ

Kroky k minimalizaci adaptačních problémů ze strany rodičů:

 • seznámit dítě s tím, kam jde a proč
 • vyvarovat se výhružek typu: „Počkej, až budeš muset chodit do šklolky“, „Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky“ apod.
 • rozvrhnout čas tak, aby dítě nebylo stresováno spěchem při příchodu nebo odchodu z MŠ
 • na druhou stranu zbytečně neprodlužovat ranní loučení a nevyvolávat v dítěti lítost nad vzájemným odloučením
 • dítě si do školky může přinést malou plyšovou hračku, která mu bude připomínat domácí prostředí

K čemu by měli rodiče vést dítě před nástupem do mateřské školy, aby mu usnadnili přechod z rodinného, domácího prostředí  do MŠ:

 • zvládat alespoň částečně sebeobsluhu při svlékání a oblékání, zouvání a obouvání
 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku
 • umývat si ruce a utírat se do ručníku
 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí
 • snažit se uklízet si po sobě hračky
 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít...)