Aktuality - detail

 

TÉMA PRO TENTO TÝDEN

S tebou je mi stále hezky,
stačí, že jsi nablízku,
umíš zahnat moje stesky, 
na louce i na písku.

Nevadí ti  moje slzy,
dlaní mi je osušíš,
moc dobře vím, že tě mrzí,
když své sliby poruším.

Já se mami snažím, dívej,
stále tě chci rozesmát,
svoji písničku mi, zpívej
hezky se mi bude spát.
 

Tématem tohoto týdne v MŠ by byl  blížící se svátek Den matek.
S dětmi bychom si povídali na téma „Moje maminka“:
- jaká je, jaké má oči, vlasy (tvoření přídavných jmen, rozvoj slovní zásoby)
- co se mi na mamince nejvíce líbí
- jak můžeme mamince udělat radost
- jak mamince můžeme doma pomáhat apod.
Připravovali bychom s dětmi různá přáníčka a dárečky pro maminky.

Na toto téma bychom navázali hned následující týden s tématem „Máme se rádi s mámou a tátou“. Povídali bychom si na téma moje rodina:
- co je to rodina
- kdo patří do rodiny
- co je to domov, co pro nás toto slovo znamená
- jak se k sobě doma chováme
- jak trávíme společně volný čas
- jak rodičům můžeme doma pomáhat
-čím jsou moji rodiče