Aktuality - detail

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MORAVSKÁ, KRÁLÍKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

4. 5. - 15. 5. 2020

 • z důvodu mimořádných opatření se v letošním roce zápis uskuteční bez přítomnosti dětí a rodičů (zákonných zástupců)
 • Žádost o přijetí dítěte si stáhněte na těchto webových stránkách  v sekci „Přijímání dětí do MŠ“
 • ve výjimečných případech je možné si Žádost o přijetí vyzvednout osobně v MŠ (z důvodu mimořádných hygienických opatření po předchozí telefonické domluvě)
 • vyplněnou a podepsanou žádost (dvě strany) zašlete těmito možnými způsoby:
  • elektronicky na adresu ms.moravska@orlicko.cz, jako Předmět e-mailu uveďte  ZÁPIS (pokud vlastníte elektronický podpis, připojte jej)
  • vhoďte do poštovní schránky u MŠ v obálce označené ZÁPIS ve všední dny od 8:00 do 13:00
  •  poštou na adresu Mateřská škola, Moravská 651, 561 69 Králíky
  •  prostřednictvím datové schránky do datové schránky MŠ - vc9huvd
 • e-mailem nebo telefonicky obdržíte poté potvrzení o přijetí Žádosti
 • kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Moravská, Králíky  jsou uvedena v sekci Přijímání dětí do MŠ
 • o výsledcích přijímacího řízení Vás bude MŠ informovat co nejdříve od doručení žádosti telefonicky na tel. číslo uvedené v Žádosti nebo e-mailem uvedeným v Žádosti
 • kompletní výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 18. 6. 2020 na těchto webových stránkách, ve vývěsce v podloubí na Velkém náměstí a na nástěnce v MŠ pod čísly, která vaší Žádosti budou přidělena (budou Vám sdělena e-mailem nebo telefonicky)
 •  jakékoli dotazy vám ochotně zodpovíme telefonicky na tel.: 732 976 674 nebo mailem na ms.moravska@orlicko.cz