Aktuality - detail

 

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ З ВІЗою НА СТРАЖДАНЕ ПРОЖИВАННЯ

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ S VÍZEM ZA ÚČELEM STRPĚNÍ POBYTU

 

Zápis těchto dětí do mateřské školy, Moravská, Králíky se koná

6. 6. - 10. 6. 2022

vždy v čase od 9:00 do 16:00 hodin

 

K zápisu se mohou dostavit pouze cizinci pobývající na území města Králíky a spádových obcí. Zákonní zástupci přinesou s sebou doklad totožnosti (pas, vízum).

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ З ВІЗою НА ПРОЖИВАННЯ

 

Відбувається зарахування цих дітей до дитячого садка, Моравська, Краліки

 

6. 6. - 10. 6. 2022
завжди з 9:00 до 16:00


На реєстрацію можуть з’явитися лише іноземці, які проживають у місті Краліки та на його території. Законні представники принесуть документ, що засвідчує особу (паспорт, віза).