Aktuality - detail

 

Zápis do MŠ

 Dne 2. 5. 2018 proběhne v MŠ od 8:00 do 15:30 hod zápis dětí pro školní rok 2018-2019. Kritériem pro přijetí dítěte je trvalé bydliště na území města nebo spádových obcí. Spádovost se netýká dětí se speciálními vzdělívacími potřebami. Přijímáme také  děti mladší tří let. Pro tyto děti bude v MŠ zřízena speciální třída s kvalifikovaným personálem. Žádost o přijetí do MŠ obdržíte přímo v den zápisu v MŠ. Přineste s sebou Rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. K zápisu se dostavte s vašim dítětem. Děti si v den zápisu budou moci ve školce pohrát.

Aktuality