Co naše MŠ nabízí

 • speciální třídu pro děti s vadami řeči a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - se sníženým počtem dětí ve třídě (do 14 dětí) a možností zvýšené individuální péče pod vedením zkušených logopedických asistentek
 • třída pro předškoláky - třídní vzdělávací program je přizpůsoben potřebám dětí v posledním ročníku mateřské školy a pro děti s odloženou školní docházkou
 • třídu pro děti mladší 3 let - s kvalifikovanými učitelkami, vybavenou vhodnými hračkami a pomůckami pro tyto děti
 • vzdělávací program „Hrajeme si a učíme se celý rok s králíčkem v Králíkách
 • saunování dětí 1x za týden od listopadu do dubna
 • lyžařský a plavecký výcvik
 • spolupráce s MŠ v polském Miezdylesie
 • zapojení do celonárodního projektu Zdravá mateřská škola - zaměření na výchovu ke zdravému životnímu stylu
 • účast na Sportovních hrách Mateřských škol Pardubického kraje
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami po rozhodnutí psychologa a speciálního pedagoga zajištění přítomnosti zkušeného asistenta pedagoga ve třídě
 • velký význam přikládáme spolupráci MŠ s rodiči - společné akce MŠ a rodičů (Kolečkiáda, Karneval, Vánoční slavnost apod.)
 • besedy pro rodiče s odborníky z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého životního stylu apod.