Distanční vzdělávání

 Vaše dítě je zralé k nástupu do

1. třídy jestliže zvládá tyto

dovednosti:

 

 • Řeč
 •  

 • správná výslovnost všech hlásek

 • přiměřená slovní zásoba a schopnost vyjadřování

 • umět slovně vyjádřit své potřeby v běžných situacích

 • převyprávět krátký příběh nebo pohádku

 • přednést básničku , zazpívat písničku

 • Sluchové vnímání

 • sluchem rozdělit slovo na slabiky – vytleskat slabiky
 • rozlišit první a poslední hlásku ve slově - na kterou hlásku slovo začíná a končí

 • schopnost soustředěně vyposlechnout čtenou pohádku, vyprávěný příběh apod.,vědět o čem se čte, vypráví

   
 • Zrakové vnímání

   

 • odlišit podstatné a méně podstatné části obrázku

 • rozlišovat a správně pojmenovat geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

 • znalost barev

 • zraková analýza a syntéza – rozkládání a skládání obrázků – např. puzzle

 •  Předmatematické a předčíselné

  představy
 •  
 • umět porovnávat velikost a počet – určit, co je větší, menší, čeho je více , méně, nejvíce, nejméně, stejně – orientovat se v těchto pojmech
 • vyjmenovat čísla, jak jdou v řadě za sebou ( do 10)

 • počítat konkrétní předměty do 5 i do 10 (kamínky, knoflíky, šišky, klacíky, stromy, zvířátka apod.)

 • orientovat se v prostoru – co je vpředu, vzadu, nahoře dole, pod na, vedle, vpravo vlevo

 • co je vřadě první, druhé…, poslední

 • pravolevá orientace na vlastním těle – pravá - levá ruka, noha, ucho, oko

 • Grafomotorika – příprava na psaní

   

 • správný úchop psacího náčiní – mezi ukazovákem a palcem (zobáček) asi 1,5 – 2 cm od špičky a lehce podpírat prostředníčkem

 • dostatečně uvolněné klouby ruky ( zápěstí, loket, rameno, prsty)

 • nakreslit postavu s detaily (hlava, krk, trup, nohy, ruce, obličej, uši, vlasy, správný počet prstů, oblečení, boty apod.)

 • napodobování předkreslených tvarů (kolečko, křížek, čtverec, hvězdička, trojúhelník apod.)

 • vyhraněnost pravolevé orientace – pravák, levák (nestřídat ruce)

 • Sociální zralost

   

 • schopnost samostatně komunikovat s dospělými a ostatními dětmi

 • schopnost zvládnout po určitou dobu odloučení od rodiny

 • schopnost komunikovat ve skupině – neskákat do řeči, umět správně oslovit (paní učitelku, paní prodavačku apod.)

 • vykání cizím dospělým osobám (tykání není znakem nezávislosti, ale nezralosti)

 • vědět kdy a jak pozdravit, umět požádat, poděkovat

 • Pracovní zralost

   

 • schopnost dokončit započatou činnost – neodcházet předčasně od započaté činnosti

 • vydržet po určitou dobu soustředěně na činnost – a to i na méně oblíbenou

 • dítě se nenechá rozptýlit vedlejšími podněty

 • snaha o správnost splnění úkolu

 • schopnost přijímat instrukce dospělého

 • samostatnost při zvládání sebeobsluhy, hygieny, oblékání

 • zavazování tkaniček

 • pomoc při domácích pracích

 • úklid hraček, oblečení apod.