Jak jde den

6.30 - 7.45 -scházení dětí vždy v jedné ze tříd, spontánní činnost dětí dle jejich vlastního výběru, pobyt dětí ve třídě s kamarády z ostatních tříd, individuální péče

7.45 - začíná pitný režim, který probíhá po celý den, děti mají k dispozici čaj, ovocné šťávy, vodu

7.45 - 8.30 - dopolední blok didakticky cílených činností - řízených i spontánních, založených na prožitku dítěte, činnosti vycházejí z jednotlivých témat vzdělávacího obsahu , který je součástí Školního vzdělávacího programu, učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle vyplývající z Třídního vzdělávacího programu, vytvořeného pro konkrétní skupinu dětí, ranní cvičení - řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, využití prvků jógy, průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla, motivovaná cvičení

8.30 - 9.15 - hygiena, svačina (třídy se střídají ve školní jídelně, součástí svačiny je vždy kousek ovoce nebo zeleniny, kterou mají děti volně k dispozici)

9.15 - 10.00 - pokračování v didakticky cílené činnosti, děti mohou volně pokračovat v započaté hře, přivítání dne v „komunikačním kruhu“ - rozhovory s dětmi na dané téma, děti se učí vzájemně komunikovat, sdělovat zážitky, poznatky, ale i naslouchat druhým, je respektována individualita dítěte - dítě má možnost si podle vlastní potřeby odpočinout v klidném koutku a činnosti přihlížet, pozorovat a naslouchat, podle chuti se může do činnosti opět kdykoliv zapojit

10.00 - 11.30 -příprava na pobyt venku, pobyt venku - činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem (zahrada MŠ, vycházky městem a okolím MŠ), pobyt venku probíhá za každého počasí, výjimkou je silný vítr, silný déšť nebo mráz pod -10°C

11.30 - 12.30 - hygiena, oběd ( třídy se střídají ve školní jídelně) - děti se učí kultivovaně stolovat, malé děti se učí správně používat lžíci, velké děti příbor, děti si samy určují množství jídla, které snědí

12.30 - 14.00 - hygiena (čištění zoubků), čas odpočinku, malé děti odpočívají na lehátkách na „Žlutém a Modrém králíčkovi“, velké a nespící děti odpočívají na podložkách na „Zeleném a Červeném králíčkovi“, spící děti se probouzejí podle individuální potřeby, alespoň 30 minut odpočinku potřebuje po obědě každé předškolní dítě, odpočinek je doprovázený poslechem pohádek, relaxační hudbou, vyprávěním učitelky

14.00 - 14.45 - probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina

14.45 - 16.00 - odpolední činnost dětí dle jejich vlastního výběru, učitelka dětem nabízí různé zájmové činnosti, hry a pohybové aktivity, za vhodného počasí i na zahradě MŠ, provoz od 15.45 do 16.00 hodin je vždy v jedné ze tříd, MŠ se uzavírá v 16.00 hodin.

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dítěte.