Jak pomoci školce

 Naším cílem je neustále zlepšovat úroveň naší mateřské školy, vybudovat takovou mateřskou školu, kde se budou děti, rodiče i zaměstnanci cítit dobře a bezpečně, kde se bude především dětem líbit a kam budou rádi chodit. Chceme postupně zlepšovat prostředí mateřské školy, vybavit školku moderním zařízením a pomůckami. V současné době máme vypracován projekt pro podporu logopedické prevence a vybavení logopedické třídy zařízením a pomůckami. Pracujeme na tvorbě nového Školního vzdělávacího programu, který bude vycházet z principů vzdělávacího programu Zdravá mateřská škola. Jsme si vědomi toho, že právě pro děti je třeba vybudovat krásné a podnětné prostředí.

To se nám však nemůže podařit bez vstřícnosti především Městského úřadu, úředníků, firem a různých organizací i jednotlivců.

Hledáme proto touto cestou všechny ty, kteří jsou ochotni nám v tomto pomoci. Ujišťujeme všechny, že jejich pomoc bude vždy využita ve prospěch našich dětí.

Samozřejmostí pro nás je Vaše zveřejnění na našich webových stránkách, na nástěnkách v budově školky, v Králickém zpravodaji a v dalších propagačních materiálech.

Jak tedy můžete pomoci?

  • věcným sponzorským darem - po dohodě s vedením MŠ nebo s paní učitelkou věnovat to, co by bylo konkrétně potřeba 
  • peněžním sponzorským darem účelově vázaným - po dohodě s vedením MŠ nebo s paní učitelkou věnovat finanční částku za konkrétním účelem, která bude pouze k tomuto účelu využita
  • peněžním sponzorským darem - po dohodě s vedením MŠ nebo paní učitelkou věnovat peněžní dar bez toho, aby byl vázán ke konkrétnímu účelu, vedení MŠ poté věnovanou částku použije dle vlastního uvážení pro potřeby dětí, Vy budete o jeho využití informováni
  • přiložením ruky k dílu - uvítáme jakoukoli pomoc  podle naší momentální potřeby (po domluvě s vedením MŠ nebo paní učitelkou vetřídě)