Logopedie

 Naše MŠ obstála ve velké konkurenci mateřských škol z celého Pardubického kraje a v roce 2015 uspěla s žádostí o dotaci MŠMT v rozvojovém programu  „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ se svým projektem „Učíme se správně mluvit s králíčkem v Králíkách“.

Podařilo se nám získat dotaci ve výši 40 000,- Kč.

Tyto prostředky byly v průběhu roku 2015 použity na pořízení nejrůznějších pomůcek pro zkvalitnění logopedické péče v naší MŠ.

Cíle projektu:

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností u dětí v celé MŠ
  • kvalitní depistáž logopedických vad u dětí v celé MŠ
  • zlepšení materiálního vybavení pomůckami pro rozvoj nejen řečových schopností, ale i jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky - v celé MŠ
  • vybavení logopedické třídy moderními pomůckami pro logopedickou práci s dětmi - odstraňování řečových vad u dětí předškolního věku
  • vytvoření relaxačního koutku v logopedické třídě 
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a nápravy řečových vad u dětí v MŠ
  • podpora aktivní spolupráce s rodiči
  • intenzivní spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku - besedy pro rodiče na téma rozvoj řeči  u dětí předškolního věku, školní zralost ap.