Naše třídy

1. Zelený králíček - speciální třída pro děti s vadami řeči

Paní učitelky: Vlasta Vicencová
                       Petra Ždanová Dis.

Asistent pedagoga: Bc. Anna Málková
                        
Obě paní učitelky jsou kvalifikované jak v oboru speciální pedagogika tak jako logopedické asistentky

Počet dětí : 14
Věk dětí : 4 – 7 let

2. Červený králíček - třída pro předškoláky

Paní učitelka:              Bc. Romana Fabiánová
                                    Irena Laczková

Asistentka pedagoga:  MgA. Kristina Brůnová

Počet dětí: 20
Věk dětí: 5 - 7 let

3. Modrý králíček 

Paní učitelky: Janka Hešová
                       Justýna Švandová
                       Michaela Mišenčíková


Počet dětí: 19
Věk dětí: 2 - 4 roky

4. Žlutý králíček

Paní učitelky: Iva Záleská
                       Petra Šoková

Počet dětí: 19
Věk dětí: 3 - 5 let