Naše třídy

1. Zelený králíček - speciální třída pro děti s vadami řeči

Paní učitelky: Vlasta Vicencová
                       Petra Ždanová Dis.
Obě paní učitelky jsou kvalifikované jak v oboru speciální pedagogika tak jako logopedické asistentky

Počet dětí : 14
Věk dětí : 4 – 7 let

2. Červený králíček - třída pro předškoláky

Paní učitelka: Bc. Romana Fabiánová
                       Irena Laczková

Počet dětí: 22
Věk dětí: 5 - 7 let

3. Modrý králíček 

Paní učitelky: Janka Hešová

Počet dětí: 16
Věk dětí: 3 -5 let

4. Žlutý králíček

Paní učitelky: Iva Záleská
                      Bc. Tereza Kyllarová

Počet dětí: 22
Věk dětí: 3 - 5 let