O školce

Mateřská škola se nachází v centru města v těsné blízkosti Základní školy a Základní umělecké školy. Má vlastní rozlehlou zahradu s několika dřevěnými průlezkami, houpačkami, skluzavkami a třemi pískovišti pro děti. K posezení dětí i rodičů je na zahradě umístěno několik laviček, stolů a dřevěný altán. Na zahradu navazuje sportovní areál, který využíváme k aktivnímu pohybovému vyžití našich dětí.

Každá třída má svoji chodbu, šatnu, WC, umývárnu, třídu a hernu. Vnitřní uspořádání tříd nabízí dětem dostatek prostoru k nejrůznějším činnostem, vytváření koutků pro skupinovou hru i možnost individálního prožitku.

Ve 2. podlaží,v podkroví, se nachází společná jídelna, kde se jednotlivé třídy střídají při stravování. MŠ nemá vlastní kuchyň, je zde pouze výdejna. Obědy a svačiny se dovážejí ze Školní jídelny ZŠ.

V suterénu MŠ se nachází sauna, kde se děti pravidelně od listopadu do března saunují 1x týdně.
Naší snahou je vytvářet v mateřské škole atmosféru klidu, pohody a bezpečí, která je pro zdravý vývoj předškolního dítěte nejdůležitější.

Název a adresa organizace

Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
ul.Moravská 651
561 69 Králíky
 

Zřizovatel

Město Králíky

Adresa zřizovatele

Velké náměstí 5
561 69 Králíky
 

Statutární orgán

Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitelka mateřské školy Bc. Romana Fabiánová jmenovaná do funkce zřizovatelem.


Typ školy

Čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem se speciální třídou pro děti s vadami řeči

Počet zapsaných dětí

74 dětí

Provozní doba

6:30 – 16:00

Telefon

465 631 188

732 976 674

E-mail

ms.moravska@orlicko.cz

ID datové schránky

vc9huvd

 

Související odkazy