Pravidla pro děti

Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí ale také dodržovat potřebný řád a učit se dodržovat pravidla společného soužití . Pravidla tu nejsou proto, aby dětem kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou ve svém chování zajít a co ještě mohou dělat a naopak, co už není přijatelné a druhým by mohlo škodit.

Děti potřebují pravidla, aby se cítily bezpečně. Pokud dětem pravidla nevymezíme anebo nejsme důslední v jejich dodržování, děti jsou nejisté, zmatené a ztrácí pocit bezpečí, který je pro ně tak důležitý.

  • chováme se tak, abychom nikomu neublížili
  • nabízíme pomoc tomu, kdo ji potřebuje
  • zdravíme se s paní učitelkou a s dětmi při příchodu i odchodu
  • šetrně zacházíme s hračkami a ukládáme je na své místo
  • nerušíme druhé při práci
  • neničíme, co vytvořil druhý
  • odchod ze třídy vždy oznámíme paní učitelce
  • umíme čarovat s kouzelnými slovíčky „prosím“ a „děkuji“
  • neděláme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem
  • nemluvíme hrubě - jsme slušné děti

 

Související odkazy