Stravné

  • strava je do MŠ dovážena 2x denně ze Školní jídelny Moravská
  • cena za celodenní stravování činí 36,- Kč /den, u dětí s odloženou školní docházkou 41,- Kč/den
  • jídelní lístek je sestavován ve spolupráci s vedoucím školní jídelny
  • pro odhlášení stravy na následující den je nutné, aby rodiče odhlásili dítě den předem nejpozději do 12:30
  • v první den nepřítomnosti dítěte je možné odebrat stravu domů v jídlonosiči
  • v zájmu zachování hygienických požadavků a plynulosti provozu při stravování dětí v MŠ se obědy do jídlonosičů vydávají od 11.00 do 11.30 nebo od 12.30 do 13.00