Úplata za předškolní vzdělávání

 

Pro školní rok 2016/2017 stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty na 280,- Kč měsíčně

 

Bezúplatnost předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
- podle § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb. se bezúplatné vzdělávání stanovuje v posledním ročníku mateřské školy na dobu nejdéle jednoho školního roku
 

  • snížení úplaty na 140,- Kč/měs. - pokud dítě nenavštěvovalo MŠ ani jeden den v měsíci (na žádost rodičů).
  • úplata v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy (prázdninový provoz - červenec, srpen) je nulová.