Zápis do MŠ

 Zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Moravská na školní rok
2018- 2019
se koná
 ve středu 2. 5. 2018
od  8 do 15.30 hodin

 

Rodiče se dostaví s dítětem do MŠ, kde obdrží žádost o přijetí a veškeré potřebné informace o přijímání dětí. Děti si budou moci ve školce pohrát. Žádost je možné si stáhnout zde, na našich webových stránkách, vytisknout a přinést již vyplněnou. Přineste s sebou občanský průkaz a Rodný list dítěte.

Co naše MŠ nabízí

 • logopedickou třídu - pro děti s vadami řeči, se sníženým počtem dětí ve třídě (do 14 dětí) a možností zvýšené individuální péče pod vedením zkušených logopedických asistentek
 • vzdělávací program „Hrajeme si a učíme se od jara do zimy s králíčkem v Králíkách“
 • třída pro předškoláky - třídní vzdělávací program je přizpůsoben potřebám dětí v posledním ročníku mateřské školy a pro děti s odloženou školní docházkou
 • saunování dětí 1x za týden od listopadu do dubna
 • lyžařský a plavecký výcvik
 • spolupráce s MŠ v polském Miezdylesie
 • zapojení do celonárodního projektu Zdravá mateřská škola
 • účast na Sportovních hrách Mateřských škol Pardubického kraje
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • v případě přijetí většího počtu dětí mladších 3 let přítomnost chůvy, která bude pomáhat paní učitelce ve třídě s péčí o tyto děti
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami po rozhodnutí psychloga a speciálního pedagoga zajištění přítomnosti zkušeného asistenta pedagoga ve třídě
 • velký význam přikládáme spolupráci MŠ s rodiči - společné akce MŠ a rodičů (Kolečkiáda, Karneval, Vánoční slavnost apod.)
 • besedy pro rodiče s odborníky z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého životního stylu apod.
Soubory ke stažení
Kontaktní formulář