Zdravá mateřská škola

 Projekt Zdravá mateřská škola

Naše Mateřská škola směřuje svou každodenní činností k zařazení do Sítě mateřských škol podporujících zdraví. Naším cílem je získat certifikát a možnost užívat oficiální název Zdravá mateřská škola a také logo Zdravá mateřská škola.
Nyní jsme ve fázi přípravy projektu „Zdravá mateřská škola“, podle něhož budeme v budoucnu pracovat.

Náš cíl:

  •  vytvářet v MŠ podmínky pro tělesnou, duševní a    společenskou pohodu
  • výchova dětí ke zdravému životnímu stylu

Naše zásady:

  • vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví všech dětí i dospělých  v MŠ- „Jsme zdraví a v  pohodě.“
(pečujeme o své zdraví - jsou uspokojovány    a     respektovány    naše každodenní potřeby,chráníme své zdraví  jako největší lidskou hodnotu)
  • výchova dětí ke zdravému životnímu stylu - „Víme, co je  zdravé a co zdraví škodí.“
(cvičíme, běháme, sportujeme, jíme zdravě, umíme správně odpočívat, žijeme ve zdravém prostředí)
  • ve své práci se opírat o sociální partnery - „Jsme jedna velká  rodina.“
(zveme ke spolupráci rodiče, zázstupce města, Městskou knihovnu, Základní školu, Základní uměleckou školu, Dětský domov, ostatní mateřské školy a další partnery)